یـکــــ صــبــــــحِ بـــــــآرانــی ...

تلنگر کوچکی است باران، وقتی فراموش میکنیم آسمان کجاست ...

یـکــــ صــبــــــحِ بـــــــآرانــی ...

تلنگر کوچکی است باران، وقتی فراموش میکنیم آسمان کجاست ...

یـکــــ صــبــــــحِ بـــــــآرانــی ...

چـشـم هـآ رآ بآیـב شـسـتـــــــ
جـــــــورِ בیـگـــر بـآیـב בیـב ...
کــــــآرِ مــــآ نـــیـــســـتــــــــــ
شـنــــآســآیے رآزِ گـلِ ســـــرخ
کـــآرِ مـآ شـآیـב ایــלּ اسـتــــــــ
کــہ میـآלּـ گـلِ نیــلـــوفـر و قرלּ
پــــے آوازِ حــقــیــقـــتـــــــــــــ
بــבویــــم ...

مطالب پربحث‌تر
فرقی نمی کند که در کجای این کره ی خاکی زندگی می کنم!
و در چه شغل و مقام و جایگاهی هستم!!
مهم این است که من بنده ی "خدا" هستم ...
من بنده ی خدایی هستم که به "حکیم" بودنش ایمان دارم ...
ایمان دارم که هیچ چیزی را بی هدف خلق نمی کند ...!
من میدانم که خدا مرا در "هر جایگاهی" که قرار دهد، برای رسیدن به هدفی خاص و معین قرار داده و هر نعمت و توانایی و امکاناتی که در اختیارم گذاشته برای استفاده در مسیر تحقق آن هدف است.
من یک انسانم، با تمام ابعاد متنوعی که یک انسان دارد، و با تمام خصوصیاتی که بسیاری از آن ها منحصر به فردند.
زنجیر ها را پاره کرده ام و مسیر عروج را می بینم که چقدر راه های مختلف دارد.
من در هر حال در مسیر تعالی پیش خواهم رفت.
و فراموش نخواهم کرد که من یک انسانم! همان اشرف مخلوقاتی که روح خدا در وجودش دمیده شد ...